Salgsbetingelser

Generelt

Disse alminnelige salgsbetingelsene har anvendelse på alt salg av varer og tjenester fra Micro Kompaniet AS til kunde, så lenge ikke annet er skriftlig avtalt partene i mellom. Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet.

Personvern

MicroKompaniet lagrer navn, adresse, telefonnummer og e-post samt ordrehistorikk. På forespørsel vil personlige data slettes kjøps-historikk bli anonymisert.

Dine data vil aldri bli videresolgt til 3.part, men vil bli delt med nødvendige partnere for å ivareta service og funksjoner. Eksempler er for logistikk, betaling og egen digital markedsføring.

Les vår utfyllende personvern policy på https://microkompaniet/privacy-policy/

Force Majure

MicroKompaniet AS kan ikke ta ansvar for konsekvenser forårsaket av elementer utenfor selskapets planleggingsmessige kontroll, som naturkatastrofer, krig etc.

Parter

Selger er: MicroKompaniet AS. Registrert i Brønnøysund-registeret (www.brreg.no) e-post: post@microkompaniet.no
Kjøper er: den person / firma som er oppgitt som kjøper i bestillingen.

Bestillings- og avtaleprosess

En ordre er gyldig når ordrebekreftelse er mottatt av kjøper. Ordrebekreftelse gis pr. e-mail.
Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den, og undersøk om ordebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen.

Opplysninger gitt i nettbutikken

Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte.

Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling eller del av denne, dersom produktet er utsolgt. Ved utsolgtsituasjoner vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen.

Priser

Alle priser er  oppgitt i norske kroner inklusive merverdiavgift – frakt tilkommer.

Betaling

Vi aksepterer Visa – Mastercard, Bank axess og Vipps. Beløpet trekkes ved fullført bestilling. Varer kan også sendes som oppkrav om ønskelig. Bedriftskunder kan innvilges kreditt mot kredittsjekk, og faktura ettersendes.

Levering og forsinkelse

Alle varer til privatpersoner og firmaer sender med post , Norlines eller Eek Transport – avhengig av størelsen på varen .

Bedrifter med kredittavtale sendes med Bedriftspakke Dør-Dør ( Express hvis ønskelig) eller Transportør. Micro Kompaniet AS vil til enhver tid velge den transportmetode som er best egnet for forsendelsen ihht. vekt/størrelse og beliggenhet.

Varer på lager leveres samme eller påfølgende dag. I tillegg kommer befraktningstid (normalt 1-4 dager innen Norge). Dersom noen av de bestilte varer IKKE er på lager, blir leveringstiden lengre. Faktisk leveringstid avhenger av våre leverandørers leveringsdyktighet. Micro Kompaniet AS vil oppgi forventet leveringstid på forespørsel, beregnet ut ifra opplysninger fra våre leverandører, erfaringer fra tidligere leveranser, o.l. Oppgitte leveringstider er ikke forpliktende på noen som helst måte. Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt.

Dokumentasjon ved retur

Alle forsendelser til Micro Kompaniet AS  vedrørende returer, må vedlegges et følgeskriv som refererer til opprinnelig pakkseddel/fakturanummer, kjøpsdato, samt informasjon om hva forsendelsen gjelder. For privatpersoner må kontonummer vedlegges for kreditering, firma får tilsendt kreditnota.

Dersom du skulle ha spørsmål til forhold knyttet til retur, ta kontakt via e-post: post@microkompaniet.no eller telefon 35 6000 22 (man-fre 08-16.30).

Angrerett (privatpersoner)

Micro Kompaniet AS følger innen Norge prinsippene i Angrerettloven for returer med rett til pengene tilbake. Angreretten forutsetter at du senest 14 dager etter at du mottar leveransen gir oss melding om dette (angrefrist).

For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet være levert oss i samme mengde og stand som du mottok den og i original emballasje, sammen med med opplysninger om kjøper og produkt.

Spesialbestilte varer taes – ikke – i retur.

Reklamasjon, Lov om Kjøp

For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet være levert oss i samme mengde og stand som du mottok den og i original emballasje, sammen med med opplysninger om kjøper og produkt.

Alle varer selges med 2 års reklamasjons rett på alle varer ref. Lov om kjøp (kjøpsloven).

  • Kjøperen taper sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom han ikke innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde ha oppdaget den, gir selgeren melding som angir hva slags mangel det gjelder.
  • Reklamerer kjøperen ikke innen to år etter den dag da han overtok tingen, kan han ikke seinere gjøre mangelen gjeldende. Dette gjelder ikke dersom selgeren ved garanti eller annen avtale har påtatt seg ansvar for mangler i lengre tid.

Salgspant

Micro Kompaniet AS har salgspant i de solgte varer som sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger inntil hele kjøpesummen er honorert, jf. pantelovens §3-14 flg.